Operation Queen 1944

 

autor: SS-KB Peter Rammel

Přenesme se v čase na západní frontu v listopadu 1944 těsně před Ardenskou ofenzivou. Samotný název "Operation Queen" je krycí jméno spojenecké ofenzivy, která probíhala mezi 16. XI. a 16. XII. 1944 v údolí řeky Rur (Roer) a jeho okolí. Němcům hrála do karet jednak zmíněná řeka jako přírodní překážka a jednak fakt, že drželi tamější přehrady v lesnaté oblasti Hohes Venn, které by mohli v případě potřeby odpálit a tak "utopit" spojenecký útok...
Cílem operace bylo vytvořit přechod přes řeku Rýn. Stejně jako "Market Garden" je však tato operace neúspěšná a stála spojence hodně mužů (zapojeno celkem deset divizi). Hürtgenský les je hodně hustý a neprostupný. V období této ofenzivy neustále prší a sněží. To neulehčuje život nejen pěchotě, ale i těžké technice, která díky rozbředlému terénu a lesu často nemohla projet. Američané se tak museli spolehnout výhradně na pěší jednotky. Proti nim ale stojí silný nepřítel v dobré obraně... Němci mají ale již zkušenosti z východu, a tak si na nich nepřítel "vyláme zuby". I přes nasazení letectva a dělostřelectva, ovšem bez tanků a i přesto že měli Spojenci hodně záloh, to na proražení německých linií zatím nestačilo...
Dne 16. listopadu se spojenecká ofenziva zastavila, protože bylo třeba pročistit dobitá území, aby byl odvrácen obchvat vlastních pozic. Špatné počasí a zuřivé německé protiútoky však postupně obrušují morálku. Mezi 19. a 21. 11. se bojová činnost zastavila a obě strany obnovují lidské a materiální zdroje.

Kompletní fotogalerie z akce pořízená autorem. Spolupráce na úpravě Jan Vobora.