Operation Weser 1945

autor: Jiří Kosnar, Wenzel Wiesner

Na začátku jara 1945 je již jasné, že válka co nevidět skončí. Spojenecké armády pronikají stále hlouběji do srdce Německa. V severozápadní části Německa stojí britská 21. skupina armád vedená polním maršálem Montgomerym před řekou Weser. Německé jednotky umístěné cílové oblasti jsou sice narychlo složené, ale stále mají velmi bojovou morálku. Dá se očekávat tuhý odpor.

Pro posílení frontového úseku je do oblasti Stolzenau-Leese přesunuta ze zálohy bojová skupina „Kampfgruppe Panzerteufel“, která je tvořena z větší části nově zformovanými rotami SS Ausb. und  Ers. Btl. 12.  Spolu s veterány z Normandie a novými rekruty jsou součástí jednotky i rozličné skupinky od Kriegsmarine, Fallschirmjäger a Heer. V březnu 1945 je skupina přepravena vlaky do oblasti Nienburgu a zaujímá obranná postavení v oblasti poblíž hlavní silnice Nienburg – Minden.

Hlavním cílem bojové skupiny je udržení HKL před řekou Weser a zabránění spojeneckým jednotkám v překročení řeky a vytvoření předmostí. Velitel bojové skupiny SS-Stubaf. Peinemann se svým štábem obsadil Stolzenau a tento opěrný bod tvoří páteř obrany celé skupiny.

Na začátku dubna 1945 předal velitel zpravodajské jednotky SS-Ustuf. Fries veliteli situační zprávu s dosud identifikovanými nepřátelskými jednotkami, které stojí před úsekem Kampfgruppe. Velitele potěšilo, že se opět setká se starými soupeři z Normandie – 2. Btl. Five and Forfar Yeomanry. Dále byly zjištěny jednotky Kings Shropshire Light Infantry v Rehburgu, 3. Royal Tank Regiment a ženisté   brit. 6. Airb. Div. První snahu o překročení řeky na začátku dubna uskutečnili ženisté brit. 6. Airb. Div. poblíž Peterhagenu, kde se pomocí pontonového mostu pokusili zdolat tok Wesery. Německý rozhodný protiútok však těmto snahám učinil přítrž.

Je 5. 4. 1945 a  SS-Stubaf. Peinemann se svými muži netrpělivě očekává dlouho připravovaný spojenecký útok na svá postavení. Podaří se jim zastavit rozjetou spojeneckou mašinérii?? Musí… mají jasné rozkazy, za řeku Weser není možné ustoupit, zbývá jim jen jedna cesta...

V zájmu hladkého překročení řeky a vytvoření předmostí je přes německé linie vyslána zvláštní skupina. Jejím úkolem je zajmout velitele zdejšího úseku fronty, dopravit jej zpět do spojeneckých linií a získat od něj přesné informace o síle a rozmístění obrany. Nápomocen jim v tom má být německý antifašista Dr. Franz Klee spolupracující s britskou výzvědnou službou.

Rozkaz k akci vydaný spojeneckým velením

6. 4. 1945 v 0:15 jsou za německými liniemi vysazeny tři skupiny vojáků:

1st Assault Sub-Section of 48th Royal Marines Commando
3rd Troop, 1st Section, C Squadron of 1st S.A.S., Army Air Corps
1st Platoon, “B” Company, 327th Engineer Combat Battalion, 102nd I.D.

Mají za úkol projít německými liniemi a navázat do 1:30 kontakt se členem protifašistického odboje dr. Franzem Klee. Manévr výsadkového letadla je však zachycen německou radarovou službou, která předává zprávu o možném výsadku nejbližší posádce. Stíhací skupiny vyráží ihned do terénu, ale ani přes rozsáhlé pátrání se jim nedaří nalézt žádné spojenecké vojáky. Zhruba v 1:20 se pátračům z S.A.S. navázat kontakt s odbojářem.

foto: Jiří Štěpánek, Martin Kolátek, Jan Vobora, Roman Kubík

Dr. Klee předává veliteli výsadku informaci o ranní cestě SS-Stubaf. Peinemanna a navrhuje místo pro přepad. Neví však, že s rozbřeskem vyráží do cílového prostoru také německé jednotky s cílem vybudovat obranná postavení. Tak se stane, že část spojeneckých sil je překvapena německou hlídkou. I přes tuto komplikaci je okolo 9:00 přepad úspěšný a SS-Stubaf. Peinemann je dopraven na zabezpečené místo.

Při jeho kontrole je nalezena šifrovaná zpráva z dálnopisu. Dr. Klee a velitel výsadku po chvíli vyhodnocují, že je potřeba získat šifrovací knížku, která se nachází v německém štábu. Za tímto účelem okamžitě vyráží dvě skupiny. Brzy po jejich odchodu je však spojenecká pozice odhalena a Němci se nadechují k rozhodnému úderu. Při něm se jim daří rozdělit Spojence do dvou skupin a později většinu eliminovat. SS-Stubaf. Peinemann  je osvobozen a vrací se zpět do tábora. V tomto boji také dochází k úmrtí velitele výsadku a tím ztrátě šifrované zprávy. Když se později vrací jedno z přepadových komand s šifrovací knížkou, je už zbytečná.

Spojencům zbývá jediná možnost, evakuace z předem dohodnuté pozice. Obsazují tedy hřeben nad evakuačním bodem a vyčkávají příjezdu vozidel. Cca v 13:30 jsou však jejich pozice opět odhaleny a nastává finálový boj, kdy jsou anglo-americké síly postupně poráženy. Malé skupině se nakonec daří nastoupit do únikových vozidel, jejich cesta však okolo 15:00 končí před postavením protitankového děla. Poslední zbytky výsadku jsou pobity, Němci vybojovali jedno z posledních vítězství.

Fotogalerie SS-KB Peter Rammel KVH Süd