Der Freiwillige

 

Na sklonku roku 2009 byl o našem klubu uveřejněn článek v německém časopise pro veterány Der Freiwillige. Ačkoliv jeho redakce spolu s velkou částí veteránu nepohlíží na reenacting dobře, zvláště kvůli cirkusovému pojetí historických akcí (přijedu si zabojovat, ožrat se a poplácat po zádech), byl náš klub označen za jednu z čestných vyjímek. Velmi si toho vážíme a děkujeme za projevenou podporu!

 

Živá historie – Reenacment

překlad: Michal Svatoň KVH Süd

 

Na aktivity provozované v rámci takzvané živé historie nahlížejí staří vojáci a také naše redakce se značnou skepsí.

Válka není hra, lidé v ní umírají, bývají zraněni, zmizí. Není to hloupé, když se pár stovek lidí snaží znázornit historické události, kterých se ve skutečnosti účastnily statisíce? Není znázorňování bojových operací v podstatě zlehčováním smrti, bolesti, krve, špíny a strachu?

Co vede tyto lidi k tomu, že si oblečou repliky historických uniforem a vydají se do pole znázorňovat historické boje?

Tato forma zkoumání a zpracování historie je mezinárodně známa především pod pojmem „re-enacting“. Protože se na nás obrací stále více klubů vojenské historie ze zahraničí se žádostí o informace pro svou činnost, zkusíme se na ně podívat trochu blíže. Shlédli jsme ukázky několika takových klubů, prostudovali jejich publikace.

Co je „Re-enactment“? Re-enactment je souhrnný pojem pro živou historii. I když toto slovo nezní pěkně a je anglické, nejedná se o pojem umělý, ale o pojem vycházející z práce anglického historika a filozofa Robina George Collingwooda.

Ten tvrdil, že historik může poznat minulost pouze tak, že pochopí myšlenky zachycené v historických pramenech.

Od šedesátých let značí re-enactment snahu co nerealističtěji znázornit historicky doložené události. Toto znázorňování se neomezuje pouze na vojenská střetnutí, úkolem je také studovat, pochopit a znázornit každodenní život příslušné doby.

Znázorňovány bývají četné historické události: Počínaje Germány, Vikingy, Kelty a Římany, až po středověké rytíře. Především jsou to vojáci příslušné doby, vojenské jednotky a vojenské události od starověku až po 2. světovou válku, které se těší největší oblibě.

Také u nás se často konají historické ukázky, znázorňování bojů 1. a 2. světové války a konkrétních vojenských jednotek z této doby je však v Německu rozšířeno poměrně málo, což je důsledkem úzkých mantinelů nastavených německými zákonodárci. V zahraničí ovšem cenzura neexistuje a není spatřován problém ve skutečnosti, že mnohé kluby vojenské historie zvolily jako objekt svého zájmu německé druhoválečné jednotky. Velmi často se jedná o jednotky Waffen SS. V Česku je představována jedna z jednotek 12. SS-Panzergrenadierdivision HJ, v Anglii 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 1 LAH a kousek od Petrohradu se zabývá jeden ruský klub 4. SS-Polizei-Panzergrenadierdivision, která bojovala v oblasti Leningradu. Takové kluby existují po celém světě.

V Německu se zabývá znázorňováním událostí napoleonské doby kolem 10,000 lidí. Jenom v malém Sársku se věnuje re-enactingu různých období téměř tisícovka lidí.

Mnohé kluby se věnují jedné konkrétní jednotce, ke které mají většinou lokální vztah. Jeden klub například představuje I. prapor brunšvické vévodské armády, jednotku postavenou v roce 1814, která bojovala pod Wellingtonem v Portugalsku a Španělsku proti Napoleonovi a v červnu 1815 stála u Waterloo na straně německých, britských, holandských, belgických a dalších jednotek.

Tento klub píše: „Re-enactment je historicky přesné znázorňování bitev či jiných společensky významných událostí.

Teorie re-enactmentu (znovuznázornění) vychází z práce Robina George Collingwooda. Podle jeho teorie je historikovým úkolem zrekonstruovat historii na základě dochovaných podkladů tím, že znovu přehrává myšlenky a pohnutky jednotlivých aktérů.

Při různých příležitostech jsou historické události více či méně přesně znázorňovány již od dob starého Říma.

Za zmínku stojí například pašijové hry, rozšířené již od středověku, či procesí v historických kostýmech, velmi rozšířená za doby císaře Viléma II.

Akce, která se neváže ke konkrétní události z minulosti, není označována jako re-enactment, ale jako „living history“. Někdy se také re-enactment a living history rozlišují podle toho, zda jde o pouhé zachycení okamžiku či jedné konkrétní události nebo o dlouhodobější navození dobových podmínek.

Náš klub představuje život příslušníků I. praporu brunšvické vévodské armády v roce 1815. Naším cílem je pomocí rekonstrukce skutečných životních podmínek tehdejších lidí umožnit pochopení dějin.“

Motivace Z jakých důvodů vstupují lidé do vojensko-historických klubů a o co jde v první řadě? Lidé, kteří se účastní těchto ukázek, manévrů a defilé techniky, tím neoslavují válku, ale prokazují zájem o dějiny a jejich aktivní prožívání.

Na prvním místě stojí jednoznačně autenticita oblečení, uniforem, výstroje, techniky a výzbroje. Mnozí se snaží po prostudování příslušné literatury znázornit boje co nejpečlivěji a nejpřesněji. To vyžaduje znalosti, vojenský výcvik a disciplínu.

Výdrž a kondice při dlouhých pochodech v obtížném terénu, spaní v polních podmínkách, technická zručnost při jízdě v historických vozidlech jako jsou motocykly, kübelwageny, transportéry či tanky, to vše jsou nezbytné předpoklady.

Ukázky Často vyrazí tyto kluby do veřejnosti přístupných a s velkým zájmem se setkávajících ukázek na historických bojištích, jako jsou třeba bitevní pole u Jeny či u Spichernu.

V jednom roce tak shlédlo rekonstrukci bitvy o Jenu, představovanou 16.000 účastníky, více než 32.000 diváků.

Každý, kdo sleduje podobnou ukázku, se cítí přenesen do minulosti, protože každá uniforma, každá zbraň, každý, byť sebemenší detail, jsou naprosto autentické.

Tyto kluby nefigurují v ukázkách samy, většinou se jedná o stovky účastníků, které zprostředkují historicky naprosto věrný vjem.

Při rekonstrukci bitvy u Spichernu v blízkosti Saarbrückenu tak proti sobě stojí Němci a Francouzi, tisíce diváků sledují útok z roku 1870 přímo na původním bojišti, v bezprostřední blízkosti pomníků padlým vojákům pruských pluků.

Na světově známém bojišti u Waterloo se konaly ukázky za účasti mnoha tisíců aktérů. Jeden německý klub vojenské historie tam představoval pěší pluk, který na daném místě skutečně bojoval.

Některým lidem se re-enacting líbí, někteří ho odmítají. Některé ukázky a některé kluby vypadají spíše jako maškarní průvod či jako z oslavy dětských narozenin, jiné pak působí díky svému vzhledu, vystupování, výstroji a profesionalitě naprosto věrohodně.

Pokud jsou ukázky předváděny po dobré věcné a vědecké přípravě, mají své opodstatnění. Pro zaujatého diváka mohou působit ve vztahu k chápání určité doby a tehdejších lidí jako korektiv.

Nejde o to, ukazovat válečná utrpení ve všech krvavých detailech. Pro účastníky i diváky může být re-enactment důležitou zkušeností, která jim umožní prožít určité aspekty dějin.

Jestliže Alexander von Humboldt řekl: „Národ bez minulosti si nezaslouží budoucnost.“, lze tyto kluby a jejich aktivity chápat.

Zdá se, že zájem o kluby vojenské historie roste také v Německu.

Představovány jsou různé jednotky, kromě mnoha dalších zde vzpomeňme: 1. granátnický pluk Friedricha Franze z Meklenburska-Zvěřínska, Fallschirmjägerregiment 6, I./SS-Panzergrenadierregiment 2 LSSAH, I./SS-Panzeraufklärungsabteilung 9 „Hohenstaufen“, 7./SS-Panzergrenadierregiment 23 „Norge“ a další.

Představení KVH WEST

Autor: Jiří Kosnar

 

Vážení čtenáři, rádi bychom Vám představili náš klub vojenské historie KVH West z České republiky. Klub vojenské historie WEST, byl založen a registrován Ministerstvem vnitra ČR na základě zákona č. 83./1990 Sb., dne 14. 4. 2000. Již dříve klub fungoval neoficiálně jako volné sdružení zájemců o vojenskou historii, naše parta se začala dávat dohromady již od roku 1995. Klub má dnes okolo 15 členů ve věku od 18 – 38 let. Mezi hlavní činnosti klubu patří:

- účast na vzpomínkových akcích a bojových rekonstrukcích v odpovídajících uniformách s dobovými rekvizitami

- přednášková činnost, poradenská a konzultační činnost v otázkách historie, bojového nasazení, uniforem, výstroje a  výzbroje německých vojáků v 2. světové válce
-průzkum, záchrana a renovace historických památek či předmětů se vztahem k vojenské historii
-vyhledávání, třídění a soustřeďování historických materiálů, záznamy vzpomínek účastníků - veteránů
- spolupráce s podobnými spolky, archivy a muzei např. Vojensko-historický ústav ČR Praha, Muzeum na Demarkační linii Rokycany,  Muzeum Zdice
- natáčení filmů a dokumentů, poradenství a spolupráce s filmaři

Možná se podivíte, proč zrovna v Čechách funguje klub s takovým zaměřením, ale v ČR je registrováno několik desítek klubů, které se věnují historii 2.sv. války se zaměřením na německou armádu – Waffen-SS, WH, FJ, GBJ…. Také blízkost obou států a jejich dějinné ovlivňování a sousedství jistě hraje určitou roli a navíc 2. sv. válka je stále živou otázkou a vzpomínkou ovlivňující dnešní život. Náš klub se snaží pomocí poznávání historie, pořádáním expedic na bojiště, kontaktu s veterány a další činností, co nejvěrněji ztvárnit jednotky, které představujeme. Snažíme se tím vzdát hold obyčejným vojákům, kteří trpěli a umírali za poslední války. Členové jednotky mají zájem o poznání historie a snaží se na akcích alespoň trochu přiblížit atmosféru bojů za poslední války, tím lépe si pak uvědomují jak je válka hrozná a samotný člověk v ní bezmocný…

 

Po roce 1989 se v České republice po 40 letech komunistického útlaku konečně lidé mohli svobodně realizovat. Často zamlčovaná a překrucovaná historie poslední války a bohužel zprofanované hrdinství českých vojáků v ruské armádě zapříčinily, že se největší oblibě u lidí začaly těšit jednotky US. Army, které osvobodily část území Čech a jako protipól se začaly objevovat čím dál tím větší skupiny zájemců o historii německé armády, které jsou dnes ve většině.

 

Náš klub se účastní spousty oficiálních akcí – rekonstrukcí bojů – reenactment /living history/, vzpomínkových akcí, které se vztahují k určitým historickým událostem. Při akcích se sejde několik desítek klubů a na základě scénáře secvičí ukázku se střelbou, výbuchy a za podpory těžké techniky, která má divákům přiblížit boje za 2.sv.války. Jako příklad můžu jmenovat akce : Kursk, Barbarossa,Charkow 43, Sokolowo, Remagen, Ardeny – Ambush at Poteau, Sudetendland 1938, Normandie – Caen, Ořechov, Pilsen 45, Pražské povstání 1945, Bahna – den pozemního vojska české armády. Tyto akce jsou často podporovány spolky veteránů nebo Armádou české republiky, Policií ČR, městskými úřady a politiky.

 

Zaměření našeho klubu bohužel není přijímáno oficiálními místy tak vřele jako kdybychom se zajímali o americkou či ruskou armádu, ale zato více s námi sympatizují diváci, obyčejní lidé a pamětníci, pro které je německá uniforma nejen vzpomínkou ale i určitým zajímavým zpestřením. Náš klub často pořádá i vlastní bojové rekonstrukce, vlastní cvičení, často navštěvujeme pohoří Brdy – dříve SS-Übungsplatz Kammwald, či okolí Benešovska /SS-Übungsplatz Böhmen/, kde provádíme přesuny v terénu, secvičení jednotky ale i tmelení kolektivu - kamardschaft.

 

Na fotografiích můžete vidět, že se snažíme, aby naše uniformy odpovídaly originálu. Můžete posoudit, zda se nám to daří či nikoliv. Skromně si myslím, že v tomto ohledu patříme mezi jeden z nejlepších historických klubů v ČR zabývající se tematikou Waffen SS. Máme nejenom podobně přísná měřítka pro výběr členů klubu, ale snažíme se i chováním všech prodchnout náš klub duchem kamarádství, který panoval v jednotkách Waffen SS. Náš klub se zabývá jak z historického hlediska, tak z hlediska výstroje a uniforem převážně 12. SS Pz. Div. HJ. Na reenactingových akcích /living-history/ náš klub představuje tyto jednotky:

 

15. Kp. / SS Pz. Gren.Rgt. 25 - 12.SS Pz.Div. "Hitlerjugend" 1944 - 1945

12. Kp. / III. Btl. - SS Pz. Gren. Rgt. 1 - 1.SS Pz. Div. "Leibstandarte" 1940 – 1945

2. Kp./ SS Pioniersturmbann SS-Verfügungstruppe (SS-VT) 1937 - 1940

 

Pro naší činnost jsou velmi cenné vzpomínky veteránů a pátrání v archivech. Je nám velkou ctí, že již několik let udržujeme písemný kontakt s bývalým náčelníkem štábu 12.SS Pz. Div. HJ, a jeden čas i velitelem divize, SS-Obersturmbannführer Hubert Meyer. Jeho vzpomínky a morální podpora nám dodali velkou sílu a impuls pokračovat v naší činnosti. Při expedici do Arden jsme se také náhodně setkali s bývalým velitelem tanku Tiger I a Königstigera v Kgr. Peiper, SS-Hscha. Werner Wendt, také jeho povídání o bojích na východní frontě, v Normandii a v Ardenách bylo velmi zajímavé. V září očekáváme setkání s Georg Bose – RK Träger /Sturmgeschütz Abt./. Bohužel naše generace nemohla díky věkovému rozdílu a politické situaci navázat kontakt s dalšími velkými osobnostmi Waffen SS, kteří se již dnešních dnů nedožili, proto se pokoušíme získat co nejvíce informací od stále ještě žijících legend a za každý takový kontakt s nimi jsme nesmírně rádi.

 

Mezi jednu z hlavních činností klubu patří pořádání expedic na místa bojů, nasazení divize, zajímavá památná místa apod. Od roku 2003 každým rokem navštěvujeme Normandii a místa těžkých bojů v okolí Caen - Ardenne Abbay, Rots, Buron, St. Manvieu, Carpiquet, Cheux, kóta 112, Falaise, ‚St. Lambert sur Dives, Montormel ….a další. Podle map přesunů, které jsou součástí divizní kroniky od H. Meyera se snažíme v dnešní krajině rekonstruovat a představit si nelítostnost tehdejších bitev. Podle dobových fotografií se snažíme najít místa, kde fotografie byly pořízeny. Nikdy nezapomene navštívit také padlé kamarády na hřbitově v La Cambe – / např. padlí důstojníci a RK-Trägern divize - H.Prinz, H. Pffeifer, E. Dürr, W. Beck, M. Wittmann….., na hřbitově v Ryes-Bazzenville – příslušníci 15/25, / H. v. Büttner, W. Boigk, H. Belke, H. Zick / a v Champigny St. André – první divizní velitel SS-Brigadeführer Fritz Witt…..

 

Kromě Normandie jsme také navštívili několikrát místa Ardenské protiofenzívy / zdejší hřbitov v Recogne /A.Jürgensen/, Bastogne, Krinkelt, Rocherat, Büttgenbach, La Gleize, Stoumont / a další místa bojů po celé Evropě. Na příští rok připravujeme dlouho odkládanou expedici do Maďarska na místa bojů 12. SS v rámci poslední ofenzívy z roku 1945 – Frühlingherwachsen. Také v České republice je spoustu zajímavých míst spjatých s historií 2.sv.války. Navštívili jsme několikrát okolí Benešovska – bývalý SS-Truppenübungsplatz Böhmen /Beneschau/, se sídlem na Konopišti. Je zde do dnešních dnů zachováno spoustu objektů a reálií bývalého cvičiště, většina budov je stále stejná, například budova bývalé SS-Panzergrenadierschule Prosechnitz /Kienschlag/. Viz. Foto. Také ostatní místa, kde byla umístěna SS-Artillerieschule Seltchan – Sedlčany, SS-Sturmgeschützschule Janowitz – Vrchotovy Janovice, SS-Scharfschützenschule Leschan – Lešany…jsou stále stejné jako před 65 lety.

 

Jelikož se zabýváme také shromažďováním fotodokumentace, dokladů a všech dokumentů vztahujících se k naší jednotce, máme bohatý archiv a v něm něco přes 1300 fotografií s tematikou 12.SS - ve výcviku, nasazení, osobnosti…atd. spolu s dalšími dokumenty, s poznatky z průzkumu bojiště a dalšími informacemi by to mělo položit základ pro připravovanou knihu. Ale to je bohužel ještě hudba budoucnosti…

 

Členové našeho klubu se také jako specialisti na zbraně a uniformy, zúčastnili natáčení dvoudílného filmu Origins of Evil – 2003, o životě a nástupu A.Hitlera k moci, režírováno Ch. Duguay, kde ztvárnili role vojáků 16. Bayerische Rgt., dále příslušníků SA a jednotky SS ostrahy KZ. Spolupracovali jsme také s oskarovým /Closely Watched Trains – 1966 / režisérem Jiřím Menzelem na filmu Obsluhoval jsem anglického krále / I Served the King of England, 2006 - dle knihy B.Hrabala/, kde jsme natáčeli scény jednotek WH a dodávali jsme do filmu výstrojní rekvizity.

 

Pokusili jsme se výsledky našich historických bádání, objevů na expedicích, válečné fotografie, strukturu 12.SS Div. HJ, osudy vojáků, fotografie a zážitky z reenactmentu, shrnout a vše je prezentováno na našich webových stránkách.