SS-Truppenübungsplatz Böhmen 10.-11.9. 2010

autor: Jiří Kosnar

Druhého zářijového víkendu se uskutečnilo setkání reenaktorů z Čech i ze zahraničí v původním prostředí SS-Truppenübungsplatzu Böhmen, v okolí obce Úročnice. Účastníci víkendového cvičení byli rozděleni do několika čet, které plnily rozmanité úkoly vycházející z náplně cvičení, které se na daném místě uskutečnilo v roce 1943.

Fotoreportáž viz. níže zachycuje část první čety v akci.

Nařízení ze dne 24. srpna 1943, stanoví základní úkol č. 7 při cvičení pro 10. K. RFA kurz. Toto cvičení se odehrávalo v samém okolí obce Úročnice. Pro cvičení byla stanovena situace, že nepřátelské útoky vycházejí z pozic nepřítele nacházejícího se směrem k řece Vltavě a tyto útoky jsou velmi silné a prudké. Německé bránící jednotky musí zamezit těmto útokům a to na nových obranných pozicích, které zaujmou v noci z 28. na 29. srpna 1943. Pro cvičící pluk s označením SS-Pz.Gren.Rgt. „DF“ byl stanoven úkol zabezpečit okraj divize na výchozí obranné linii na úrovni: usedlost Brejlovka – Zbožnice – Vatěkov tak, že jeho I. prapor je rozmístěn vpravo a II. prapor je vlevo. Dělící linie mezi prapory je kóta 382 – severní okraj Žabovřesk – severní okraj Zbožnice – kóta 307. Variantní bojové pozice byly stanoveny pro I. prapor v okolí křižovatky asi 1 km západně od obce Krusičany a pro II. prapor okolí kóty 330 západně od obce Václavice. Cvičící 15. rota má zachytit zvláštní rozkaz, že v prostoru Měřín se nachází nepřátelská chránící se živá síla. Cvičící 13. rota měla postupovat z prostoru svého rozmístění v okolí obce Žabovřesky a postupně likvidovat zvláště odolné body v prostoru obcí Úročnice a Václavice. Cvičící 2. rota 2. ženijního praporu (2./SS-Pi.Btl.2) z podřízenosti pluku se nachází v lesíku západně a severozápadně od usedlosti Brejlovka. Kromě jiného má za úkol připravit uzavření silnice spojující obce Úročnice a Chlístov. Spolu s cvičící 16. rotou měli ženisté postupovat údolím Janovického potoka směrem na Konopiště a uzavřít pomocí zátaras silnici mezi obcemi Václavice a Konopiště. Současně zde měli vybudovat čelní opěrné body. Po splnění úkolů se měli vrátit zpět do prostoru 2. ženijního praporu (SS-Pi.Btl.2). Následně se 16. rota měla přesunout do lesíka západně od osady Pomněnice. Plukovní zálohu tvořil III. prapor, který se nacházel rovněž v prostoru lesíka západně od osady Pomněnice. Podobným způsobem jsou v dokumentu stanoveny další úkoly pro jednotlivé jednotky a jednotlivé etapy cvičení. Další pokyny v dokumentu se týkaly např. počátečního získání materiálu pro jednotlivé prapory (I. prapor – lesík západně od Chlístova, II. prapor – lesík západně Konopiště a nacházející se od spojnice Zbožnice – Žabovřesky), vytvoření plánu střeleb a zákresů pozic (barevné značení bylo následující: bíle – naše jednotka, červeně – palebné sektory, zeleně – nepřítel, fialově – útok tanků). Hlavní místo velení cvičení se nacházelo ve dvorci „U Želetinky“ (2 km jižně od osady Pomněnice). Čas a místo pohotovosti velitelů byly následující: velitel I. praporu – 13.30 hod., jižní okraj Chlistova, velitel II. praporu - 14:30 hod., východní cesta ze Žabovřesk, oba v pozoru. Místo velitele pluku bylo stanoveno na křižovatce východně od osady Žabovřesky. Velitel III. praporu a velitel 16. čety se měli pohybovat v blízkosti řídícího cvičení. Spojení mezi velitelem pluku a veliteli I. a II. praporu bylo pomocí telefonu a jako záložní pomocí vysílaček, spojení se III. praporem a 16. rotou pomocí telefonu. Spojení s 2./SS-Pz.Jg. Abt. 2 (2. rota 2. SS-protitankového oddílu) a s 2./SS-Pi.Btl. 2 (2. rota 2. SS-ženijního praporu). Tato protitanková rota byla rozmístěna v lesíku jižně od křižovatky, která se nachází východně od obce Žabovřesky a to tak, aby byla nedaleko rozmístění obou praporů. Na závěr dokumentu jsou pak stanoveny úkoly týkající se přípravy velitelů tak, aby je mohli ještě před cvičením obhájit, byl stanoven úkol přípravy plánu střeleb pro dělostřelectvo a těžké zbraně atd. Nařízení podepsal učitel taktiky SS-Hauptsturmführer Wagner.

K realizaci tohoto cvičení a článku byly použity podklady od pana Čestmíra Velíška, www.urocnice.eu