Smuteční ceremoniál uložení ostatků generála Aloise Eliáše
a jeho manželky
Národní památník na Vítkově 7. května 2006

 

Od 14,00 záhájení smutečního ceremoniálu
Smuteční hudba – Andante Religiozo
Projev předsedy vlády ČR pana Paroubka
Projev ministra obrany ČR pana Karla Kühnla
Smuteční hudba – Pax Vobis
14,25 – Smuteční ceremoniál uložení uren v kolumbáriu, smuteční hudba – Kol Slaven
14,30 – Poslední pocta generálu Aloisi Eliášovi
Trubač vojenské hudby troubí Večerku
14,45 – zpřístupnění kolumbária Národního památníku na Vítkově pro veřejnost

Životopis

 

Armádní generál in memoriam Ing. Alois Eliáš
( 29.9. 1890, Praha – 19.6. 1942 )
voják, diplomat a politik

Absolvent České vysoké školy technické.
Během 1. světové války bojoval v čs. Legiích v Rusku a ve Francii, po návratu do vlasti pak na Těšínsku a na Slovensku.

Po absolutoriu Vysoké školy válečné v Paříži /1929/ zastával řadu vysokých funkcí na Ministerstvu národní obrany a na Hlavním štábu.

Dnes 27.4. 1939 se stal ministerským předsedou protektorátní vlády. Po okupaci Československé republiky významně podporoval odbojovou organizaci Obrana národa a udržoval spojení nejen se zahraničním odbojem.

Dne 27. září 1941 byl na popud R. Heydricha zatčen. Poté odsouzen k trestu smrti a dne 19. června 1942 zastřelen popravčí četou.

Byl jediným ministerským předsedou vlády okupovaných zemí Evropy, který byl za 2. světové války popraven.