Normandie 2012

Po třech letech jsme opět s kamarády z KVH Süd a VCC Sturm zavítali na Normadské bojiště.

Zde najdete fota z expedice

Maďarsko 2010

Autor: Jiří Kosnar

V říjnu 2010 proběhla za účasti zástupců KVH WEST a KVH SÜD společná historicko-poznávací expedice na bojiště operací Südwind a Frühlingerwachen na území Slovenska a Maďarska. Expedici jsme začali nalezením místa pohřbení velitele SS Flak Abt. 1 a pozdějšího velitele SS Pz. Gren. Rgt. 26, Ritterkreuzträgera SS-Obersturmbannführera Bernharda Krause. V rámci nasazení celé 12. SS Pz. Div. v únoru 1945 byl velitel 26. pluku zasažen střepinami z raketového útoku na křižovatce v obci Mužla, následkům zranění na místě podlehl a byl i zde pochován. Za pomoci veteránů a Spolku pro udržování válečných hrobů byl jeho hrob identifikován a tělo exhumováno. Nyní odpočívá na vojenském hřbitově Važec a na původním místě je umístěna vzpomínková plaketa. Naše skupina projela celé operační pásmo 12.SS a 1.SS Pz. Div, které měly za úkol v rámci operace Südwind zlikvidovat ruské předmostí za řekou Hron. Po tuhých bojích se jim podařilo celé cca 30 km hluboké předmostí zničit a vyčistit, poté byl I.SS Panzerkorps  přesunut k Balatonu do další ofenzivní akce. Navštívili jsme Gbelce, Kuralany, Bruty, Kamenín, památník u Hronu a poté jsme se přesunuli do Ostřihomi…. Po zastávce v Budapešti naše cesta vedla na německé vojenské hřbitovy, kde jsme uctili památku padlých. Veselejší program nás čekal na místech operace Frühlingserwachen mezi Balatonem a jezerem Valence. Postupovali jsme přesně podle operačních map a navštívili jsme místa rozhodujících bitev. Vyrazili jsme od Kislangu přes Öden Pusztu, Dég, Igar, Simontornyu až do Ozory, kde byla celá ofenzivní akce zastavena. Podařilo se nám najít unikátní nezničený památník 1.SS Panzer Korpsu, který byl postaven k uctění památky padlých v rámci této ofenzívy. Mezi vůbec prvními zveřejňujeme jeho fotky, které zatím nebyly dostupné … Celá expedice se nesla v přátelském duchu a již během cesty jsme naplánovali nové cíle naší badatelsko-historické činnosti.

Zde najdete fota z expedice

Neveklovsko 2009

Opět jsme se vrátili do míst bývalého cvičiště SS-Truppenübungsplatz „Beneschau/Böhmen“. Tentokrát jsme se zaměřili na jeho severní okraj v oblasti Týnce nad Sázavou, ve kterém probíhal nejčastěji výcvik pěších jednotek. Prošli jsme cvičební bojové linie (Kampfbahn) „Kampfbahn III. Chleb“, „Kampfbahn IV. Chlistow“ a „Waldkampfbahn Bukowan“, podle dobových výcvikových dokumentů jsme se pokoušeli tehdejší situace rekonstruovat . V Týnci nad Sázavou jsme navštívili budovu bývalé SS-Junkerschule.
Zde najdete fota z expedice

Normandie 2009

Na letošní expedici jsme z časových důvodů vyrazili letecky, odletěli jsme do Paříže-Beauvais a zde jsme půjčeným autem směřovali směr Normandie. Zde jsme započali v muzeu Bayeux, které však již bohužel má svá nejlepší léta za sebou. Následoval hřbitov v La Cambe, Grandcamp-Maisy, Point du Hoc, Vierville, Widerstandsnest 62 N a Schützpunkt Hanse Severloha a večerní party u baterií v Longues-sur-Mer. Druhý den jsme poklidnou cestou přes vyloďovací pláže britského sektoru Gold, Juno a Sword dojeli do musea v Ouistrehamu a k Pegasus Bridge, zde jsme se od kanálu odklonili směrem na Caen a navštívili Ardenské opatsví, následně Rots, Bretteville, Saint-Manvieu-Norrey a další vesnice v okolí silnice N13 a jižněji po překonání Odonu jsme dojeli na kótu 112. Odtud jsme v nočních hodinách vyrazili směrem na východ, noc přečkali u Rouan a v dopoledních hodinách odletěli zpět do vlasti.

Zde najdete fota z expedice

Ardeny 2007

Na konci letošního října se vydala do Arden malá expedice složená z členů klubu KVH WEST. Navštívili jsme spoustu zajímavých míst a zmapovali a nafotili jsme místa bojů 12.SS Pz. Div. během ardenské ofenzívy. Viděli jsme spoustu zajímavých exponátů v místních muzeích, které dosahují vysoké úrovně, byli jsme např. v muzeu v Diekirchu, Poteau, La Gleize, La Roche en Ardenne... Jak je vidět z fotodokumentace, podrobně jsme také prozkoumali zdejší pancéřovou techniku, narazili jsme na 3 Panthery a jeden Königstiger. Ze zajímavých míst, které jsme navštívili, mohu jmenovat např. řádový hrad - Ordensburg Vogelsang, vesnice Rocherat a Krinkelt, Dom Bütchenbach, Baugnez, Briscol, Recogne, Foy, Bizory, Magereth – kóta 501, městečka Diekirch, St. Vith, Stavelot, Clervaux, La Roche en Ardenne, Houffalize, Bastogne...

Zde najdete fota z expedice

Normandie 2007

Cílem naší expedice bylo poznání a zdokumentování míst, ve kterých bojovala německá armáda a samozřejmě 12.SS Pz. Div. V roce 1944 při obraně západu ve snaze odvrátit spojenecké vylodění a následné snaze odražení útoku již vyloděných spojeneckých jednotek. Na expedici jsme se vydali 2. července 2007 v následující sestavě: Jirka, já a Milan. Brzy ráno jsme vyrazili z Rokycan směrem do Německa přes Rozvadov a dále směrem na Francii. Podrobnější popis expedice naleznete zde.

Zde najdete fota z expedice

Normandie 2006

Letos jsme se opět vydali na expedici do Normandie... Pokusili jsme se navštívit méně známá místa bojů naší divize a poznat je a zdokumentovat je fotograficky. Po již obligatorní návštěvě Tigera ve Vimoutiers jsme rozložili tábor na kótě 262 na Mont-Ormelu…ráno jsme pokračovali koridorem smrti, přes Chambois, St.Lambert, Trun do Falaise. Dále jsme vyrazili na kótu 140 a poté na místo smrti Michaela Wittmanna, další zastávky byly: kóta 112, Tourmaville, Verson, Venoix, Raurey, Audrieu, Brouey, Cristot, Le Mesnil Patry, Cheux... Další den jsme pokračovali přes Bretteville, Rots – nasazení 15/25, Pegasus bridge,Caen, Ardenské opatství, Bayeux, Aromanches, Longues sur Mer….Pak náš přivítala Omaha, Point du Hoc, La Cambe, Crisbecq, Azzeville. Centrum „komerce“ St. Mére Eglise nás zase opět pobavilo, zajímavý byl Cherbourg, Granville, Avranches, Mortain.....Doputovali jsme až do naší milované Bretaně…zde jsme se stejně jako v Normandii oddávali kulinářským lahůdkám a dobrému vínu. Na zpáteční cestě jsme navštívili tankové muzeum v Saumuru. Expedice se celkově velmi vydařila a počasí letos stálo na naší straně...

Zde najdete fota z expedice

Neveklovsko 2006

Druhý květnový víkend vyrazil celý klub KVH WEST do bývalého výcvikovehé proctoru SS-Neveklovsko. Začali jsme v Sedlčanech, kde byla umístěna SS Artillerieschule, svůj výcvik zde také prodělal 12.SS Art. Regiment, na náměstí probíhaly přehlídky jednotlivých jednotek. Ve Vrchotových Janovicích byla umístěna SS Sturmgeschützschule. Pokračovali jsme na Konopiště, kde sídlilo velitelství celého SS Truppenüngsplatzu Beneschau-Neveklau. Poté jsme navštívili Netvořice, kde na jaře roku 1945 probíhal výcvik 12.SS Ausbildung und Ersatz Abteilung. Nedaleko obce Neveklov se nachází Neštětická hora s rozhlednou, váží se k ní staré češké legendy a pověsti, za války byla přejmenována na Reinhard Heydrich Höhe. Neveklov byl centrem někdejšího SS Truppenüngsplatzu a zdejší kostel během svého pobytu často navštěvoval Leon Degrelle. Další den jsme navštívili tankové museum v Lešanech, kde jsme si prohlédli místní expozici s velmi odborným výkladem, za války zde a v blízkých Břežanech sídlila SS Scharfschützenschule. Poté jsme nalezli v obci Prosečnice plicní sanatorium, kde za války byla umístěna SS Panzergrenadierschule, název umístění školy za války byl Kienschlag. V obci Hradištko sídlila SS Pionierschule. Na zakončení celého velmi vydařeného víkendu jsem se přesunuli do Prahy na Vítkov, kde jsme se na pozvání VHÚ AČR zúčastnili pietního aktu uložení ostatků generále A. Eliáše a jeho ženy...

Zde najdete fota z expedice

Normandie 2005

Jako každý rok jsme opět vyrazili na expedici do Normadie. Po návštěvě Falaiské kapsy, St. Lambert a okolí jsme vyrazili ke Caen. Zde jsme navštívili velitelství 12.SS Pz. Rgt na zámečku v Raurey, Norrey, Cheux, Ardenské opatství, Rots - kde jsou známe záběry z uličky, kde se 15/25 připravovala na kombinovaný útok na Bretteville, Bretteville, Omahu, Villers bocage, Omahu, St. Mére Eglise, Utah, Baterie u Azeville a Crisbeq.

Zde najdete fota z expedice

Normandie 2004

Opět jsme se vydali na místa bojů v Normandii. Navštívili jsme většinu významných míst bojů 12.SS Pz. Div. a snažili jsme se dokumentovat její nasazení v terénu Normandie, zejména jsme navštívili místo nasazení 3.Komp.12.SS Pz. Pio. Abt nedaleko St. Manvieu, kde jsme vztyčili kříž na upomínku zdejších urputných bojů. Dále jsme navštívili kótu 112, Buron, St. Contest, Ardenské opatství, vyloďovací pláže, Falaise, Mont-Ormel…atd. Uctili jsme památku mrtvých hrdinů na vojenských hřbitovech, zvláště pak památku divizního velitele Fritze Witta, navštívili jsme vojenská muzea, velmi zajímavé bylo tankové muzeum v Saumuru a muzeum Atlatické valu – Baterie Todt v Boulogne s dělem ráže 280mm. Dopřáli jsme si krásy divoké francouzské přírody v Normandii a Bretani...

Zde najdete fota z expedice

Bon Secours a Eben Emael 2004

Na pozvání sdružení evropských vojenských klubů jsme se zúčastnili ukázkové akce pro veřejnost ve městě Bon Secours na belgicko-francouzské hranici. Náš klub byl velmi vřele přijat a zúčastnil se také večírku s kulturním programem. Vstup ČR do Evropské unie byl všemi přítomnými účastníky oslavován…Během cesty jsme také viděli památné bojiště u Waterloo.Na zpáteční cestě jsme navštívili rádoby nedobytnou pevnost Eben Emael u Albertova kanálu. Všichni víme jak málo stačilo…ale hlavně jak málo mužů bylo zapotřebí k jejímu vyřazení z boje na jaře 1940.

Zde najdete fota z expedice

Ardeny 2003

V krásném podzimním čase jsme se zúčastnili setkání evropských klubů vojenské historie v Ardenách…Cestu po tomto malebném kraji jsme začali v Bastogni návštěvou místního muzea a památníku, přes Houfalize a St. Vith jsme pokračovali na místa bojů 12. SS Pz. Div., zejména vesnice Krinkelt, Rocherat a Bad Büttchenbach…dále jsme navštívili známou to křižovatku u Kaisebaracke, křižovatku u Baugnez, kde se udál tzv. Malmédský masakr, jehož přesný průběh není dodnes objasněn a fakta jsou mnohdy překrucována v zájmu té či oné strany. Přes Stavelot a Trois Ponts jsme se dostali do La Gleize. Navštívili jsme místní velmi pěkné muzeum a samozřejmě zde stojící Tiger II. Zde nás překvapil svou návštěvou bývalý velitel tanku z 501 SS Abt., SS-Oberscharführer Werner Wendt /více o setkání s ním se dozvíte zde…/.Podnikli jsme stejnou ústupovou cestu ve stopách Kampgruppe Peiper, kterou museli překonat při svém ústupu z La Gleize a Stoumontu zpátky do vlastních linií. Ubytováni jsme byli v dobovém domku, který dokresloval už tak vynikají atmosféru. Tohoto setkání se zúčastnili členové klubů z Velké Británie, Francie, Belgie, Holandska, Německa a náš klub.

Zde najdete fota z expedice

Normandie 2003

Do Normandie jsem vyrazili letos v létě 2003 s cílem navštívit co nejvíce z bojišť 12.SS Pz. Div. HJ na normandské frontě a podívat se i na vyloďovací pláže, muzea a další zajímavosti. Myslím si, že jsme viděli maximum toho co se dá za několika denní pobyt stihnout – vše je uvedeno v plánu expedice. Po stopách tvrdých bojů jsme pátrali marně, již je vše zkultivováno a zastavěno. Prohlédli jsme si pozice naší 3.roty nedaleko St.Manvieu, s velkým štěstím jsme byli vpuštěni do právě rekonstruovaného Ardenského opatství, koupali jsem se na Omaze, v Odonu, pálilo to na nás na kótě 112, prošli jsme se po Point du Hoc, projeli jsme Falaiskou kapsou až na kótu 262 a už jsme byli pryč z pekla... Stihli jsme také navštívit naše bývalé kamarády na hřbitově v La Cambe : Michale Wittmana s posádkou, W.Becka, H. Prinze, H. Pfeifera...v Champigny jsme uctili památku velitele divize Brigfhr. Fritze Witta. Viděli jsme spoustu muzeí, ale prim hraje muzeum v Bayeux, kde je nejvíce exponátů s tématikou 12.SS Pz.Div. Prostě jsme toho viděli hodně a jsem rád , že se nám to povedlo...

Zde najdete fota z expedice

Dukla 2002

Náš klub pořádal expedici na dukelské bojiště v roce 2002. Po cestě vlakem jsme z Medzilaborců vyrazili pěšky na naši týdenní túru po karpatských hřebenech. Navštívili jsme spoustu míst bojů našeho armádního sboru, viděli jsme dost techniky – sice ruské a poválečné, setkali jsme se zajímavými a velice přátelskými lidmi. Mrzí nás, že zájem o téma boje na Dukle už dávno nepatří mezi trháky zájmu české mládeže jako dříve, ale uctít památku lidí, kteří bojovali na těchto místech by mělo být alespoň slušností. Stav spousty památek i techniky je netknut od doby, kdy tito svědkové historie byly instalováni – někdy v 70. letech, tomu odpovídají i nátěry a dobové nápisy na poutačích. Před vyhlídkovou věží na Dukelském průsmyku už nestojí 3hodinové fronty jako dříve, dopoledne jsme tam byli sami...
Zde najdete fota z expedice