Historie Fallschirmjäger regiment 2

 

autor: Jan Vobora

Bojové nasazení FJR 2

Mapa bojového nasazení FJR 2

Holandsko, 10. - 14.5.1940

Holandsko 1940 - mapa nasazení FJR 2

Holandsko 1940 - mapa nasazení FJR 2

Výsadek na letišti Valkenburg - 6./FJR2

Výsadek na letišti Valkenburg - 6./FJR2

šipky označují pozice obránců letiště, bílé tečky jsou padáky

Šipky označují pozice obránců letiště, bílé tečky jsou padáky

 


Boje na letištích Ypenburg a Ockenburg


Boje na letištích Ypenburg a Ockenburg

Boje na letištích Ypenburg a Ockenburg

Boje na letištích Ypenburg (1.,2. a 4. Kp) a Ockenburg (3. Kp) byly velice tvrdé a docházelo k velkým ztrátám na technice. Některá letadla se snažila přistávat na dálnici mezi městy Haag a Delft.

Kanál Korinth, 26.4.1941

Most přes Korintský kanál

Most přes Korintský kanál

Kréta, 20.5. až 1.6. 1941

Mapa nasazení FJR na Krétě

Operace Merkur, Kréta - mapa nasazení FJR

Nasazení FJR 2 na Krétě

Nasazení FJR 2 na Krétě

 

Russlandeinsatz, 15.12.1941 - 21.6.1942

Afrika, červen až prosinec 1942

 • součást Fallschirmjäger Brigade Ramcke
 • zúčastnil se pouze I./FJR2, který po návratu z Cholmské oblasti a dvou týdnech odpočinku obdržel rozkaz účastnit se bojů v severní Africe jako součást Ramcke Brigády, kde se od srpna aktivně podílel na bojích v oblasti El Alamein. Britské síly zahájily masivní protiútok 23. října 1942, Brigáda se přesunula jižně. 2. listopadu dostala Brigáda rozkaz stáhnout se do oblasti okolo města Fuka. Vzhledem k tomu, že nebyla vybavena dostatečným počtem dopravních prostředků, se celý přesun uskutečnil pěšky. Díky akcím zadním obranné skupiny se Spojenci rozhodli Brigádu nepronásledovat, naopak v okamžiku, když se přiblížila k městu Fuka, provedla Brigáda útok na britský zásobovací konvoj, který byl úspěšný a znamenal získání dostatečného počtu dopravních prostředků pro již vysílené jednotky. Po pěti dnech urputných bojů v poušti se 7. listopadu Brigáda dostala k nově vybudovanému Rommelovu velitelství.
 • V prosinci 1942 měla Brigáda následující ztráty - 100 zabitých, 435 zraněných, 9 pohřešovaných a 2.210 nemocných.

Itálie, srpen až říjen 1943

 • operace Achse
 • po stažení z Ruska a severní Afriky si “užíval” pluk zaslouženého odpočinku a proběhlo doplnění stavů mužstva.
 • na začátku roku 1943 vytvořil pluk ve Francii společně s FJR6 a FJR7 základ nově utvořené 2. Fallschirmjäger Divize.
 • 26. - 28. července 1943 byla 2.FJD přesunuta do oblasti jižně od Říma a byla tak velice strategicky umístěná v okamžiku, kdy Itálie opustila spojenectví s Německem a přidala se v září 1943 po vylodění Spojenců u Salerna na jejich stranu.
 • FJR2 ve spolupráci s FJR6 se následně přesunuly přímo do Říma a 9. září 1943 odzbrojily italské ozbrojené síly.
 • pluk zůstal v Itálii do listopadu 1943, kdy byl opět, jako součást 2.FJD, převelen do Ruska.

Ostrov Leros, 12.-17.11.1943

 • výsadková operace, které se zúčastnil pouze I./FJR2
 • ve stejném okamžiku, kdy Itálie změnila strany, využily britské síly zmatku a nejednotnosti na straně Osy a obsadily ostrovy Kos a Leros.
 • Německo reagovalo velice rychle a posílilo obranu ostrova Rhodos a 3. října 1943 zahájily německé branné síly námořní invazní operaci a znovu obsadily ostrov Kos, kdy celá operace trvala pouhé tři dny. Pro znovuobsazení ostrovu Leros byla naplánována kombinovaná operace námořní a vzdušné invaze pod kódovým označením “Unternehmen Leopard”.
 • I./FJR2 byl přesunut na letiště severně od Athén a byl pod velením Hauptmanna Kuhneho. Brzo ráno 12. listopadu 1943 byl prapor transportován pomocí 40 Ju52, nicméně operace byla v průběhu odvolána. V poledne byla operace opakována a k samotnému výsadku došlo v odpoledních hodinách v úzké oblasti defakto rozdělující ostrov na dvě části. Po zkušenostech z operace Merkur skákal každý parašutista se svojí osobní zbraní. Koncem druhého dne zajistil prapor úžinu Rachi. V průběhu 16. listopadu boje o ostrov Leros skončily a zbytek spojeneckých sil se vzdal.
 • I./FJR2 ztratil 68 mužů a měl 100 zraněných. Pomohl a aktivně se zúčastnil zajmutí 2000 britských a 5000 italských zajatců.
 • prapor se následně přesunul zpět do Itálie, kde tvořil základ Fallschirmjäger Regiment 10.

Mapa výsadku na ostrově Leros

Operace Leopard - mapa výsadku na ostrově Leros


Rusko, říjen 1943 až květen 1944

 • součástí operace Südabschnitt, účastnil se pouze Stab FJR 2, II./FJR2 a III./FJR2, které byly nasazeny jižně od Žitomiru v přípravě na plánovaný protiútok v prosinci 1943 (Unternehmen Advent), který měl zatlačit zpět ruské síly.
 • 2.FJD (FJR2 a FJR7) převzala frontovou linii po SS divizi Leibstandarte Adolf Hitler, tak aby se tato jednotka mohla zúčastnit plánovaného protiútoku. Divize udržovala pozice proti prudkým ruským útokům. Nicméně nová krize na východní frontě způsobila, že 15. prosince 1943 byla divize letecky přepravena do oblasti okolo Krivogradu. Ihned se zapojila do obrany a úspěšně zatlačila ruské útočníky, nicméně 23. prosince 1943 byl protiútok zastaven a pro divizi začal obranný boj, který trval do 5. ledna 1944, kdy  Rudá armáda spustila masivní protiofenzívu. Frontová linie byla postupně držena, proražena a opět dobyta zpět a to do 10. ledna 1944. Ofenzíva byla zastavena a do začátku května 1944, kdy Rudá armáda spustila další masivní ofenzívu, byl na frontě relativní klid. Početně oslabená divize byla nakonec z frontové linie stažena koncem května po obranných bojích okolo řeky Bug a ofenzivním útoku k řece Dněstr.

Francie, červen až září 1944

 • Invasionsfront a Festung Brest, zúčastnily se Stab FJR 2, II./FJR2 a III./FJR2
 • 6. června 1944 začala v Normandii Operace Overlord.
 • 2.FJD byla přesunuta z Kolína nad Rýnem do Brittany, velitelství pluku se nacházelo v Chateaulin.
 • koncem června 1944 byl konečně nasazen na frontě, přeprava trvala 24 dní a to díky letecké převaze spojenců.
 • pád fronty v St. Lo umožnil generálovi Pattonovi rychlý přesun jeho 3. Armády směrem na jih na Le Mans a nařídil VIII. sboru obsazení a zajištění přístavů v Breton a Brestu. Mezitím nařídil Hitler udržet Brest za každou cenu, pověřen byl General Ramcke (2FJD).
 • Bitva okolo “Pevnosti Brest” byla vyčerpávající a obranný perimetr se stále zmenšoval, nicméně za zmínku stojí akce Leutnanta Lepkowského, který vedl 40 km malou skupinu s cílem osvobodit spolubojovníky z II./FJR7 ze zajetí francouzským odbojem. Při rychlé akci se podařilo osvobodit všech 113 zajatců a v bezpečí se vrátit na frontovou linii. Za tuto akci byl povýšen na Oberleutnanta.
 • 20. září 1944 se General Ramcke vzdal a to z důvodu velkých ztrát, respektive nedostatečných sil k další obraně. Divize navíc postrádala zdroj pitné vody a dostatečné zásoby potravin.
 • tímto většina pluku přestala existovat (mimo I./FJR2).

Belgie a Holandsko, 6.9.-15.10.1944

 • Westfont
 • zúčastnil se pouze I./FJR2, který byl po návratu z operace na ostrově Leros nasazen v oblasti Roerdmondu, ze kterého byl převelen 6. září 1944 do pozic okolo Albertova kanálu, aby tak čelil spojeneckému průniku.
 • po sérii zdržovacích bojů byl 20. září 1944 prapor poslán severně od Eindhovenu, kde bojoval proti 101st a 82nd US Airborne Divizím, které byly vysazeny 17. září 1944.
 • prapor vedl velice tuhé boje proti 1st Canadian Army, 25. října 1944 kapituloval a přeživší byli vzati do zajetí, kde se připojili ke svým spolubojovníkům ze zbytku pluku.
 • tímto přestal původní Fallschirmjäger Regiment 2, který vznikl v září 1939 na letišti v Gardelegen, defakto existovat. Na přelomu roku 1944 a 1945 vznikl sice nový FJR2, sestavený částečně ze zraněných veteránů, nicméně jeho osudem a boji (Niederhein a Ruhrkessel, prosinec 1944 až duben 1945) se nebudu zabývat.