Klub vojenské historie West Rokycany

 

Tato stránka vznikla jako ucelená prezentace Klubu vojenské historie WEST Rokycany. Zde by se měl průměrný návštěvník či zájemce o členství v klubu dovědět v kostce kdo jsme, čím se zabýváme, co nabízíme, ale také co např. požadujeme u nových zájemců o členství (přesné podmínky ZDE).

Klub vojenské historie WEST Rokycany byl založen 27. února 2000 a byl registrován Ministerstvem vnitra na základě zákona č. 83./1990 Sb. dne 14. 4. 2000.

Náš klub nemá žádné politické cíle a nechová obdiv k nacistické politice či ideologii. Je zaměřen pouze na rekonstrukci vojenské jednotky, která ve své době patřila k nejlepším z německé branné moci. Nechceme omlouvat nebo nevidět spáchané zločiny, snažíme se jen lépe poznat historii a přiblížit divákům výstroj, výzbroj a předvedení boje v dobových kostýmech a rekvizitách. Členové jednotky mají zájem o poznání historie a snaží se na akcích alespoň trochu přiblížit atmosféru bojů za poslední války. Tím lépe si pak uvědomují jak je válka hrozná a samotný člověk v ní bezmocný.

Jelikož jsme nezisková organizace a náš koníček patří k poměrně nákladným, uvítáme jakékoliv věcné (někteří lidé stále doma nebo na půdě mají něco z války - výstrojní součástky, dobové předměty se vztahem k armádě, které pro ně nemají valnou cenu) či peněžité dary. Dárcům jsem schopni poskytnout např. prostor pro reklamu na našem webu, či jinak je po dohodě prezentovat jako své sponzory na akcích.

Co nabízíme:
- účast na vzpomínkových akcích a bojových rekonstrukcích v odpovídajících uniformách a dobových    rekvizitách (viz. níže)
- ukázky dobového života vojáků ve 2.světové válce
- přednášková činnost na témata dotýkající se okruhu zájmu KVH West
- profesionální vystupování všech členů klubu, znalost obsluhy a bezpečného zacházení se zbraněmi    (vhodné pro účely komparsu - viz. sekce Film)
- možnost zapůjčování výstrojních součástek pro účely filmu a divadla
- poradenská a konzultační činnost v otázkách historie, bojového nasazení, uniforem, výstroje a    výzbroje německých vojáků v 2. světové válce
- aktivní pomoc při pořádání historických ukázek

Čím se zabýváme:
- sbírání historických dokumentů se vztahem k 2. světové válce
- sbírání, renovace a záchrana artefaktů z období 2. světové války
- publikování odborných článků (viz. Různé)
- spolupráce s podobnými spolky muzeí (např. VHÚ ČR, Muzeum na Demarkační linii v Rokycanech,    Muzeum ve Zdicích)
- účast na veřejných ukázkách z doby 2. světové války
- účast na neveřejných akcích určených pro příznivce vojenské historie pořádaných kluby se kterými    spolupracujeme (viz. Odkazy)

KVH WEST Rokycany je nepolitické občanské sdružení, zabývající se historií 2.světové války. V rámci tohoto úseku dějin představujeme tři bojové jednotky Zbraní SS (Waffen SS - bojových jednotek), z čehož základní 12. SS Pz. Div. "Hj" je povinná pro všechny členy klubu. Případný zájemce o členství by si měl uvědomit, že tvrdě vyžadujeme všechny doplňky uvedené v seznamech výstroje a vyhrazujeme si právo požadovat určité předepsané součásti výstroje a výzbroje – např. určité vzory maskovacích uniforem, jejich vzhled apod.

Seznam jednotek:
15. Kp. / SS Pz.Gren.Rgt. 25 - 12.SS Pz.Div. "Hitlerjugend" 1944 - 1945 (povinná)
12. Kp. / III. Btl. - SS Pz. Gren. Rgt. 1 - 1.SS Pz. Div. "Leibstandarte" 1941 - 1945
2. Kp./ SS Pioniersturmbann SS-Verfügungstruppe (SS-VT) 1936 - 1940

Každá z těchto jednotek má specifickou výstroj, námi co nejvěrněji zrekonstruovanou dle dobových materiálů a fotografií. Následující fotografie ukazují, jak takový voják pro jednotlivá období v našem podání vypadá. Upozorňujeme, že se samozřejmě nejedná o jediný správný vzhled.

15. Kp. / SS Pz.Gren.Rgt. 25
12.SS Pz.Div. "Hitlerjugend"
1944 - 1945
2.Kp./SS Pioniersturmbann
SS-Verfügungstruppe (SS-VT)
1936 - 1940
12.Kp./III.Btl. - SS Pz. Gren. Rgt. 1
1.SS Pz. Div. "Leibstandarte"
1941 - 1945
12.Kp. / III. Btl. - SS Pz. Gren. Rgt. 1
1.SS Pz. Div. "Leibstandarte"
Charkow 1943

Další varianty uniforem užívané jednotkami, které prezentujeme:

SS Untersturmführer
2.Kp./SS Pioniersturmbann SS-VT
Československo 1938 - 1939
SS Untersturmführer
SS Pz. Gren. Rgt. 1/III. Btl.
Rostow, Rusko 1942
Tankisté
SS Pz. Rgt. 12/II. Panzerabteilung
Rauray - Normandie 1944
SS Untersturmführer
SS Pz. Rgt. 12/I. Panzerabteilung
Le Mesnil-Patry, Normandie 1944
SS Untersturmführer
SS Pz. Gren. Rgt. 25/III. Btl.
Buron-Cambes, Normandie 1944
SS Unterscharführer, SS Pz. Rgt. 12
Janowitz, SS-Sturmgeschützschule
Truppenüngsplatz Beneschau-Neveklau
SS Untersturmführer
SS Pz. Gren. Rgt. 25
Durnal, severní Francie, podzim 1944