Každý uchazeč o členství ve výběrovém KVH WEST
musí splnit následující podmínky: