Georg Bleher

(držitel Rytířského kříže)Černý odznak za zranění, 15. 9. 1941
Železný kříž II. třídy, 20. 10. 1941
Pěchotní odznak ve stříbře, 10. 2. 1942
Stříbrný odznak za zranění, 8.4. 1942
Medaile za Zimní tažení na východ 1941/42, 12. 7. 1942
Železný kříž I. třídy, 17. 2. 1942
Spona za boj z blízka v bronzu, 1. 8. 1944
Zlatý odznak za zranění, 15. 10. 1944
Německý kříž ve zlatě, 9. 3. 1945
Rytířský kříž, 6.5. 1945


George Bleher se narodil 4. února 1919 v Langenau u Ulmu na Dunaji jako syn železničního úředníka. Po absolvování základní školy absolvoval obchodní školu a poté učení jako průmyslový úředník.
Dne 1. 4. 1939 začal svou Pracovní službu na Západním vale, kterou skončil v březnu 1940. Dne 18. 6. 1940 obdržel povolávací rozkaz a přišel po základním výcviku do 3. Kompanie 34. pěšího pluku. Tento pluk patřil k 35. Pěší divizi. Ta se také účastnila vítězného tažení na západ do Holandska a také Belgie Dne 1. 12. 1940 byl Bleher povýšen na desátníka.

Na jaře 1941 se 34. pěší pluk přemístil do východního Pruska.
22. Června 1941, první den války proti Sovětskému svazu, prožil své první nasazení v přední linii útoku a vzhledem k selhání velitele jeho úderné skupiny převzal velení nad podřízenými vojáky.
Během bojů utrpěl v srpnu 1941 zranění a 15. 9. mu byl udělen černý Odznak za zranění. Po krátkém pobytu v nemocnici ve Varšavě byl zase brzy se svými vojáky a hned 20. 10 1941 obdržel Železný kříž II. třídy. V té době bojoval u Smolenska a obkličovací bitvě u Vjazmy. V posledním měsíci roku 1941, konkrétně 1. 12., se stal poddůstojníkem.

Německý postup se zastavil u bran Moskvy 4. prosince 1941. Postup se zastavil a vojáci se museli bránit v nepředstavitelných podmínkách a v krutých mrazech. V březnu 1942 utrpěl Bleher opět vážné zranění a navíc utrpěl velmi vážné omrzliny na rukou a doktoři mu hrozili amputací. Nakonec se dostal až do vojenské nemocnice v Ulmu, kde se vyléčil a ruce se podařilo zachránit.  Následně mu byl 8. 4. 1942 udělen stříbrný Odznak za zranění.
V pozdním létě 1942 se vrátil ke svému 34. pěšímu pluku. Brzy na to, 17. 10. mu byl udělen Železný kříž I. třídy a 12. 7 medaile za zimní tažení na Východ 1941/42.

V září 1943 byl poslán do kurzu důstojnického výcviku na vojenské škole v Drážďanech. Následně byl 1. 3. 1944 povýšen na feldwebela a později 1. 4. na poručíka.
S povýšením na důstojníka se Bleher vrátil ke svému starému pluku, ale byl později přeřazen do pěšího pluku 358, který patřil pod 205. Pěší divizi. Koncem března 1944 působil v oblasti Polotsk. Zde byl pověřen, aby velel celé Kompanii. Nicméně, krátce poté, co byl jmenován velitelem III. Praporu předává tuto funkci svému pobočníkovi a přebírá velení I. Praporu, 358 GR.

Navzdory své nové pozici pokračoval Bleher v bojích v přední linii, a to do 1. 8. 1944, kdy obdržel Sponu za boj z blízka v bronzu. Tou dobou zažívá zhroucení skupiny armád střed a obklíčení v oblasti Kurlandu.
Dne 25. 10. 1944 obdržel Odznak za zranění ve zlatě. 9. 3. 1945 obdržel Německý kříž ve zlatě a současně, zpětně k 1. 12. byl povýšen na nadporučíka.

Dne 23. 3. 1945 byl přeložen do I. praporu Granátnického pluku 358.
Již v prvních minutách se stal velitelem praporu. Padl totiž již třetí velitel. Velitel, který byl smrtelně raněn po boku Georga Blehera. On sám byl jako Adjutant vždy vedle velitele a byl vždy u porad před útokem. Převzal tedy velení praporu a útoky vedl velmi úspěšně až dokonce... Opět byl však zraněn, tentokrát na levém lokti. Toto šesté zranění pro něj znamenalo konec bojů na Východní frontě.
Po základním ošetření jeho zranění se nakonec dostal vlakem do nemocnice v jižním Německu ve městě Ravensburg.
Za úspěšný protiútok proti 8. Sovětské Gardové divizi obdržel 6. 5. 1945 Rytířský kříž. To se však dozvěděl až několik let po válce.

Poslední týdny války strávil v nemocnici v Ravensburgu. V červnu 1945, když bylo jeho zranění zahojené, byl převezen do Francie, do zajateckého tábora důstojníků. Byl zde velký hlad, který si během několika měsíců mezi zajatci vyžádal mnoho obětí. Ze zajetí byl Bleher propuštěn až 13. 6. 1947.
Georg Bleher zemřel 25.2.2013 ve věku 94 let.

 

Zdroj:
http://www.ritterkreuztraeger-1939-45.de/Infanterie/B/Bl/Bleher-Georg.htm
http://www.ww2awards.com/person/2275

Veškerý zde uvedený fotografický obsah je výhradním majetkem Jiřího Štěpánka. Jakékoli kopírování není bez předchozí konzultace povoleno.