Dr. Franz-Wilhelm Lochman

Schwere Panzer-Abteilung 503Tankový bojový odznak ve stříbře, dále 25, 50, 75
Bojoval společně s Alfredem Rubbelem v 503. těžkém tankovém praporu. A napsali také společně knihu The Combat History of German Tiger Tank Battalion 503 in World War II.

Veškerý zde uvedený fotografický obsah je výhradním majetkem Jiřího Štěpánka. Jakékoli kopírování není bez předchozí konzultace povoleno.

F.W. Lochmann